Fork me on GitHub

Sveriges digitaliserade kulturarv hur mår det?

Code based on Wikidata Card Game Generator available at GITHUB

Draft av hur en Digisam Dashboard skulle kunna se ut som bättre kommunicera status

Tanken är att Digisam måste kommunicerar på ett bättre och tydligare sätt så att alla kan förstå status och lära av varandra.

Ett Digitaliserad kulturarv bygger på att dels museer kopplar ihop sig med varandra men även att man kopplar ihop sig med internationella museer och frivilliga initiativ som Wikipedia/Wikidata. Allt detta kräver kommunikation länk

Nedan vad man kan på 1 timme få ihop med Wikidata och sedan kan exempelvis Google Lighthouse enkelt kopplas inGenom att klicka på ett kort så skulle man kunna:

Version 2 kommer detta att köras autmatiskt och det kommer att finnas en grafana dashboard som monitorerar alla museer/xxxx i realtid

Version 2.1 varje museum kommer att ha en SLA, API:er och en Wikibase med SPARQL så att samlingarna kan integreras med varandra och vara länkade med Wikibase/Wikidata och stödjer FAIRDATA