Fork me on GitHub

Tores toolbox - Arbetslivsmuseer
Wikidata Card Game Generator

Based on Wikidata Card Game Generator

New Arbetskort - make the museums SHINE

Kort på Arbetslivsmuseer, korten kan användas till att spela Top Trumps, using Wikidata!

Hur det fungerar? Från Wikidata hämtas Arbetslivsmuseer med egenskaper, och 128 kort genereras. Om korten saknar data eller bilder så kan du komplettera detta se add that information to Wikidata? :)

Detta verktyg är baserat på koden Wikidata Card Game Generator Source code is on GitHub